دل هم منجمد میشود وقتی که توی یخچال روزمرگی بماند دل هم بو میگیرد بوی ماندگی
0 Comments:
Links to this post:
ایجاد یک پیوند