آینه ای رنگ تو عکس کسی ست روزهای غریب رد شدن از پل. سرشار از زندگی. یک سال پر ملاط تا چه بازی رخ نماید....

برچسب‌ها: