ای پیش چو تو مستی
صاحب‌دلی دید سگ حامله؛ در شکم آن سگ‌بچگان بانگ می‌کردند. در تعجب ماند کی؛ حکمت بانگِ سگ پاسبانیست بانگ در اندرون شکم مادر پاسبانی نیست و نیز بانگ، جهت یاری خواستن و شیر خواستن باشد و غیره و آن‌جا هیچ این فایده‌ها نیست. چون به خویش آمد با حضرت مناجات کرد و ما یعلم تاویله الا الله جواب آمد: کی آن صورت حال قومی‌ست از حجاب بیرون‌نیامده و چشم دل بازناشده دعوی بصیرت کنند و مقالات گویند. از آن؛ نی ایشان را قوتی و یاریی رسد و نه مستمعان را هدایتی و رشدی.

دفتر پنجم از کتاب مولانا قدس الله سره
::
- نه. نه. صبر کنيد... نه! اين ماجرا بسيار برتر از غرابت است. به شما اطمينان مي دهم که يکچيز مقدس است، داستان مرديست پيش از وقت فرسوده، رنجديده و سرخورده و چنانکه تذکر داديد به مرحله ی دست انداختن و مردم آزاری قدم گذاشته...
تسخير شدگان - داستايوسکي